USPOSTAVILI SMO KONTAKT SA VAMA…

poštom, pozivom ili posetom?

U vreme finansijskih poteškoća, kao kompanija za naplatu potraživanja shvatamo da je pomoć u naplati veoma važna. Možemo Vam pomoći svojom stručnošću, podrškom i iskustvom.